Καθαρή Επιλογή

bg

Πολιτική Ποιότητας

quality-1140x434

ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Η βασική πολιτική ποιότητας της επιχείρησης, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εντός του πεδίου εφαρμογής της για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας εντός και εκτός της επιχείρησης και συνοψίζεται στα ακόλουθα :

  • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα  των προϊόντων και υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, επιστημονική επάρκεια και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.
  • Να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τις α΄ύλες που χρησιμοποιεί στην εκτέλεση των εργασιών της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ έμφαση θα δίνεται και στις συνθήκες συντήρησης και ασφάλειας των προϊόντων.
  • Να ικανοποιεί τις παραγγελίες μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους.
  • Να πληροφορεί τους πελάτες της για τη σωστή χρήση / συντήρηση των προϊόντων-υπηρεσιών της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε ποιοτικές βελτιώσεις, με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από αυτούς.
  • Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Να καταβάλλει συνεχή προσπάθεια μείωσης παραπόνων πελατών και μη συμμορφούμενων προϊόντων.
  • Να παρέχει ένα πλαίσιο για την καθιέρωση των στόχων ποιότητας.

Η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων ,για την υποστήριξη στο στρατηγικό προσανατολισμό της, για την διατήρηση και συνεχή βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της, προμηθεύοντας προϊόντα σταθερής υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές και στηριζόμενα σε αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Πελάτες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.

  Copyright © 2022. All Right Reserved. | Designed by: kathari epilogi| Powered by: kathari epilogi Team IP

el Greek

Newsletter!

Subscribe And Get Discount

0 %
You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
No, thank you I don't want to save
Μετάβαση στο περιεχόμενο